Kirjallisuutta

Päivitetty 6.4.2008 ja 7.1.2023Seuraavassa esittelen hyödyllistä, pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta tieteenaloittain kirjan nimen mukaisesti aakkostettuna. Mukana on aihekohtainen kirjastoluokka.Historia ja esihistoria (90, 91, 92, 93, 97, 99)

9000 vuotta Suomen esihistoriaa
(Matti Huurre / Otava 1979/2004)

Fenni vai ei? Suomalaisten ja saamelaisten identiteetin taustoja
(Pasi Ockenström / 2010)

Johdatus arkeologiaan
(Toim. Petri Halinen, Visa Immonen, Mika Lavento ym. / Gaudeamus 2008)

Mongoleja vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset
(Aira Kemiläinen / Suomen Historiallinen Seura 1985)

Muinaisrunot ja todellisuus
(Martti Linna / Historian ystäväin liitto 1987)

Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle
(Georg Haggrén, Petri Halinen, Mika Lavento, Sami Raninen ja Anna Wessman / Gaudeamus 2016)

Suomen riimikronikka (Johannes Messenius)
(Suom. ja toim. Harry Lönnroth ja Martti Linna / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004)

Suomen varhaiskeskiajan lähteitä
(Martti Linna / Historian ystäväin liitto 1989)

Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin.
(Inkeri Koskinen / Tammi 2015)Kielentutkimus (87, 88)

Kalevalan sanat ja niiden taustat
Aimo Turunen (Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö 1979)

Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen
(Johanna Laakso / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1999)

Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen
(Tapani Lehtinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007)

Maailman kielet ja kielikunnat
(Jaakko Anhava / Gaudeamus 1998/2005)

Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa
(Kaisa Häkkinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990)

Nimistöntutkimuksen perusteet
(Terhi Ainiala, Minna Saarelma ja Paula Sjöblom / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008)

Nykysuomen etymologinen sanakirja
(Kaisa Häkkinen / WSOY 2004)

Perustietoa paikannimistä
(Eero Kiviniemi / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990)

Sana sanasta. Suomen kielen jäljillä.
(Ville Eloranta ja Lotta Jalava / Tammi 2021)

Suomalainen paikannimikirja
(Toim. Sirkka Paikkala ym. / Karttakeskus & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008)

Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa
(Kaisa Häkkinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1996)

Suomen kielen etymologinen sanakirja I–VI
(Toim. Y. H. Toivonen ym. / Suomalais-Ugrilainen Seura 1955–78 )

Suomen kielen rakenne ja kehitys
(Lauri Hakulinen / Otava 1968)

Suomen murteiden sanakirja (A-Mähistyä)
https://kaino.kotus.fi/sms/

Suomen sanojen alkuperä 1–3 (Toim. Erkki Itkonen & Ulla-Maija Kulonen ym. / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1992–2000)
https://kaino.kotus.fi/ses/Monitieteinen tutkimus

Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations
(Toim. Christian Carpelan ym.)
https://www.sgr.fi/sust/SUST242.pdf

Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan
(Toim. Riho Grünthal / Suomalais-Ugrilainen Seura 2002)

Homo Fennicus. Itämerensuomalaisten etnohistoria
(Valter Lang / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2020)

Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan (Lammin symposium 1997)
(Toim. Paul Fogelberg / Suomen Tiedeseura 1999)

Suomalais-ugrilaiset
(Toim. Péter Hajdu / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1975)

Suomen väestön esihistorialliset juuret (Tvärminnen symposium 1980)
(Jarl Gallén / Suomen Tiedeseura 1984)
Takaisin pääsivulle