Tietoa pro gradu -työstäni

(6.8.2007)Alkukesästä 2007 hyväksytty suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alaan liittyvä graduni on nimeltään Kantauralin murteutuminen vokaalivastaavuuksien valossa. Työn tiivistelmäsivu löytyy E-Thesis-tietokannasta osoitteesta:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071746

Samalta sivulta voi myös avata työn kokonaisuudessaan PDF-muodossa.

Alkuperätutkimukseen työ liittyy sikäli, että varhaisin uralilaista kielikuntaa jakava murreraja (jonka tietysti uskon sijoittaneeni aiempaa vankemmin perustein) auttaa rajaamaan entistä tarkemmin kantauralin puhuma-alueen. Tämän kysymyksen käsittely ei kuitenkaan mahtunut graduun, joten palaan siihen tulevissa tutkimuksissa.
Takaisin pääsivulle